Fort GhII Jaksmanice

Jest ciekawym przykładem fortu artyleryjskiego wyposażonego w tradytory pancerne. Układem jest zbliżony do Fortu IV Optyń

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Obraz zawierający tort, stół, czekolada, część

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Obraz zawierający śnieg, zewnętrzne, pokryte, pole

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający zewnętrzne, trawa, pole, stojące

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający śnieg, budynek, pokryte, pole

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający drzewo, śnieg, góra

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający okno, siedzi, śnieg, zdjęcie

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający śnieg, zewnętrzne, jazda na nartach, pokryte

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający zewnętrzne, śnieg, zdjęcie, stojące

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający zewnętrzne, trawa, pole, zdjęcie

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający budynek, ławka, siedzi, park

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, pole, drzewo

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający trawa, pole, drzewo, stojące

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, budynek, stare

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający płot, budynek, owca, trawa

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający zewnętrzne, zdjęcie, stojące, młode

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający zewnętrzne, trawa, zdjęcie, stojące

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający cegła, budynek, zewnętrzne, zdjęcie

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, pole, stojące

Opis wygenerowany automatycznie

Następny obiekt: Fort GhIII Łuczyce

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020