Fort GhIII Łuczyce

Jednowałowy fort artyleryjski, położony na wzgórzu, jeden z lepiej zachowanych fortów.

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Następny obiekt: Fort GhIV Optyń

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020