Fort GHIV Opty˝

Fort pancerny o kszta│cie niesymetrycznego piŕcioboku. Posiada│ imponuj╣ce wyposa┐enie artyleryjskie zgromadzone w czterech wie┐ach pancernych: M94 80 mm, oraz w dwˇch tradytorach po 4 armaty kazamatowe M96 120 mm, co dawa│o potŕ┐n╣ si│ŕ ognia na flankach.

Ogniem kierowano z dwˇch pancernych wie┐ obserwacyjnych.

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal « stan obecny z pominiŕciem zieleni

Earth «

Geoportal « stan obecny ortofotomapa

 

 

Nastŕpny obiekt: Fort V Grochowce

 

Realizacja i wykonanie strony: ęJaros│aw Skrzymowski 2020