Fort GhIX Bruner

Fort pancerny wg projektu Maurycego Von Brunera. O jego sile ognia decydowały wieże pancerne zamontowane w gniazdach na stropie dwukondygnacyjnych koszar. W przypadku fortu GhIX były to 4 moździerze M80 150 mm, 3 haubice M94 150 mm oraz trzy pancerne wieże obserwacyjne do kierowania ogniem. Dodatkowo fortu broniły tradytory wyposażone łącznie w 10 armat kazamatowych M94 80 mm. Galeria przeciwstoku posiadała opancerzone stanowiska dla strzelców oraz karabinów maszynowych, a na barkach kojce ze stanowiskami armat w tradytorach. Na barkach znajdowały się również dwie wieże pancerne służące do obserwacji przedpola.

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Następny obiekt: Fort GhX Orzechowce

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020