Fort GhV Grochowce

Fort artyleryjski jednowałowy

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Następny obiekt: Fort GhVI Iwanowa Góra

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020