Fort GhVI Iwanowa Góra

Fort artyleryjski jednowałowy o dość mocnym stopniu zniszczenia

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Następny obiekt: Fort GhVII Prałkowce

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020