Fort GhVII Prałkowce

Artyleryjski fort jednowałowy wybudowany na planie symetrycznego pięcioboku

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Następny obiekt: Fort GhVII½ Tarnawce

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020