Fort GhVIII Łętownia

Fort artyleryjski na narysie pięcioboku, zaprojektowany prawdopodobnie przez A. Wernera, który był zwolennikiem wykorzystania betonu. Początkowy brak izolacji stropów od pokrywy ziemnej powodował przesiąkanie wody opadowej. Sposób budowy uległ zasadniczej zmianie z tego powodu, a efekty irygacji możemy zauważyć wyraźnie min. na forcie GhI Salis Soglio.

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Obraz zawierający budynek, triki, cement, pochylnia

Opis wygenerowany automatycznie

 

Następny obiekt: Fort GhIX Bruner

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020