Fort GhX Orzechowce

Fort artyleryjski przebudowany na fort pancerny. Wyposażony w cztery wieże pancerne M94 80 mm, cztery pancerne wieże obserwacyjne oraz 4 armaty kazamatowe M94 80 mm w tradytorach barkowych

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Następny obiekt: Fort XI Duńkowiczki

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020