Fort GhXI Du˝kowiczki

Fort artyleryjski dwuwa│owy przebudowany na fort pancerny wyposa┐ony w dwie baterie pancerne po dwie wie┐e wysuwano ľ obrotowe M2 80 mm i po jednej pancernej wie┐y obserwacyjnej oraz dwa tradytory pancerne umieszczone na skrajnych czŕťciach stropu koszar, ka┐dy wyposa┐ony w trzy armaty kazamatowe M94 80 mm oraz jedn╣ pancern╣ wie┐ŕ obserwacyjn╣.

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal « stan obecny z pominiŕciem zieleni

Earth «

Geoportal « stan obecny ortofotomapa

 

 

Nastŕpny obiekt Fort GhXII Werner

 

Realizacja i wykonanie strony: ęJaros│aw Skrzymowski 2020