Fort GhXII Werner

Jednowałowy fort artyleryjski projektu A. Wernera. Na terenie fortu dokonano niezgodnych z jego pierwotnym kształtem przeróbek na użytek magazynów wojskowych, a następnie prywatnych potrzeb obecnego dzierżawcy.

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Następny obiekt: Fort GhXIII San Rideau

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020