Fort GhXIII½ San Rideau

Fort pancerny projektu Maurycego Brunera wyposażony w 6 wież pancernych na stropie koszar (3 moździerze M80 150 mm, 3 haubice M94 150 mm) 3 pancerne wieże obserwacyjne do kierowania ogniem wież artyleryjskich oraz 6 armat kazamatowych M94 80 mm w dwóch tradytorach pancernych (dwie w lewym tradytorze na najwyższej kondygnacji koszar oraz cztery w podwójnym tradytorze na ostatnich kondygnacjach prawego barku koszar). Dodatkowo w dwóch tradytorach na barkach galerii przeciwstoku rozmieszczono 6 armat kazamatowych M94 80 mm: dwie w lewym i cztery w prawym tradytorze.

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Następny obiekt: Fort GhXIV Hurko

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020