Fort GhXIV Hurko

Jednowałowy fort artyleryjski rozebrany w latach 50-tych XX wierku, a w latach 70-tych całkowicie zniwelowany pod budowę bocznicy kolejowej, która nigdy nie powstała.

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Następny obiekt: Fort GhXV Borek

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020