Fort GhXV Borek

Dzieło sąsiaduje bezpośrednio z fortem GhI Salis Soglio. Fort GhXV Borek jest fortem pancernym międzypolowym, wybudowanym ok 1890 r. położonym na wzgórzu 220 m n.p.m. w odległości ok 6 km. od Przemyśla. Podlegała mu jedna bateria wież przewoźnych usytuowana w pobliżu fortu. Na szczególną uwagę zasługują zachowane dwukondygnacyjne koszary ze ścianami ceglanymi i stropami stalowo betonowymi. Dzięki ciągłym pracom opiekującej się fortem grupy fascynatów Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. księcia Kinsky’ego fort otrzymuje nowe ‘życie’

 

Oryginalne austriackie mapy sztabowe Twierdzy

Geoportal ® stan obecny z pominięciem zieleni

Earth ®

Geoportal ® stan obecny ortofotomapa

Powrót

 

Realizacja i wykonanie strony: ©Jarosław Skrzymowski 2020