LIBERA REGIA CIVITAS

Przemyśl, to miasto położone w południowo-wschodniej części Polski, niedaleko od przejścia granicznego w Medyce. Miasto dzieli się na dwie główne dzielnice położone po przeciwnych brzegach rzeki San: Stare Miasto oraz Zasanie. Rzeka San przyjmuje na terenie Przemyśla wody Wiaru, obie te rzeki są zasilane w swym początkowym biegu przez górskie strumienie i wody opadowe.