Ze mną trafisz do wielu ciekawych miejsc, nie tylko w Przemyślu…

Przemyska starówka wraz z jej historią, omówieniem zniszczeń w wyniku działań zaborców, zniszczeń okresu I Wojny Światowej, II Wojny Światowej oraz omówieniem obecnego wyglądu

Obiekty zabytkowe oraz obiekty sakralne nierozerwalnie złączone z historią Przemyśla

Miejsca rzadko odwiedzane oraz „ukryte” przed zwiedzającymi przez większość przewodników, a posiadające niezaprzeczalną wartość w historii miasta

Miejsca o niezwykłej panoramie, muzea oraz punkty widokowe, rzemiosło historycznie związane z Przemyślem

 

Bazylianie (Unici) i Salezjanie (Don Bosco) na Zasaniu

 

Wnętrze Świątyni Salezjanów z „tajemniczą” posadzką, gdzie znaki zodiaku otoczone są ciągiem swastyk z oznaczenia PSP

 

Kamienica, w której przez 33 lata przed ucieczką do Kanady mieszkała rodzina Brzezińskich

 

Synagoga ul. Słowackiego

 

 

Santktuarium obrazu Matki Bożej ze Zbaraża (pierwsza kopia obrazu z Jasnej Góry)

 

 

Portal wejściowy do kamienicy w podcieniach z sentencją łacińską: „Cconveniens homini est hominem servare voluptas et melior nulla quar it art favor” („Godną człowieka rozkoszą jest baczyć na drugiego człowieka i nie ma lepszej gwarancji zasługi”)

 

Charakterystyczne nadbudowy kamienic umożliwiające przejazd zaprzęgów konnych

 

 

Obronny kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek na Zasaniu

 

 

Kamienica przy ul. Krasińskiego 25, miejsce kaźni prawdziwych polskich patriotów

 

Pięknie zdobione przejścia między kamienicami

 

Wizerunek nieistniejącego Ratusza na ścianie kościoła Franciszkanów

 

Od góry: Karmelici Bosi, Katedra Unicka (dawn. Jezuici) oraz Franciszkanie

 

Zabytkowy ikonostas w Katedrze Unickiej

 

Mury miejskie ze śladami napraw oraz niepowtarzalnym „przekrojem” przez zawartość

 

Most kolejowy o burzliwej historii powiązanej min. z Biurem Projektowym Eiffla

 

Tablice poległych w Katyniu, Charkowie i Miednoje

 

Kamienica „zdrojowa” oficerów austriackich CK

 

Ambona w kształcie trzymasztowego okrętu wojennego w kościele oo. Karmelitów

 

Zakon ścisły Sióstr Karmelitanek Bosych

 

Mechanizm zegara na Wieży Katedralnej

 

Grób konia księcia Sapiehy

 

Dworzec kolejowy z 1895 roku na wzór dworca wiedeńskiego

 

Archikatedra i Wieża Katedralna

 

Kaplica przy Seminarium Unitów

Największy dzwon kołysany na świecie Vox Patris odlany przez przemyskich ludwisarzy

A w niedalekim sąsiedztwie miasta…